Navigace

Výběr jazyka

  • Česky
  • English
  • Deutsch

Obsah

Město Přebuz (něm. Frühbuß) se nachází v okrese Sokolov, kraj Karlovarský, v nadmořské výšce 886 m n. m. V roce 2016 zde žilo 72 obyvatel. Přebuz je nejmenší město v České republice.

Historie

Založení Přebuzi je spojeno s bohatými nálezy cínové rudy. Dle přebuzské kroniky byla osada Přebuz založena roku 1347 německými kolonisty.

První písemná zmínka o obci pochází z roku 1542, přebuzská pozemková kniha byla založena roku 1543. Listina zásadní důležitosti pochází z roku 1553, kdy Přebuz obdržela od hraběte Viktorina Schlicka horní svobody poddanského města. Z té doby pocházejí nejstarší památky na území Přebuzi, např. 6 km dlouhý vodní náhon Erbgraben a 12 km dlouhý rudenský příkop a rýžoviště cínové rudy. Pro kontrolu báňského podnikání zřídili Šlikové roku 1556 v Přebuzi horní úřad.

V době třicetileté války (1618–1648) docházelo k pozvolnému úpadku dolů. Oživení nastalo až koncem 17. století. Právě v období 1698 – 1760 dosáhla prosperita dolů největšího rozkvětu. V 19. století byly podnikány marné pokusy o obnovení těžby.

Před druhou světovou válkou ve městě žilo téměř 3000 obyvatel, většinou německé národnosti. Dolování u Přebuzi bylo obnoveno roku 1933 a vyvrcholilo za německé okupace. Ložisko bylo otevřeno třemi šachtami (Otto, Hlavní, Ritterova), vybudována nová úpravna cínových a arzénových rud. Po válce byla těžba ukončena, došlo k násilnému odsunu většiny původních obyvatel a jen díky průzkumu na uran (1946 – 1948 ) a cín (1953 – 1958) byla existence zachována.

Památky

Kostel sv. Bartoloměje je v pořadí již pravděpodobně třetím chrámem na Přebuzi. Navazuje na hornickou tradici, např. na štolu a důl sv. Bartoloměje z 16. stol.
Traduje se, že podnět k postavení kostela dal císař Josef II., který se 1766 na Přebuzi zúčastnil mše a přespal na místní faře. Kostel byl dokončen v roce 1787. Kostel sv. Bartoloměje je pozdně barokní, jednolodní obdélná stavba s polokruhovým závěrem a sanktusníkem[

Vedle kostela sv. Bartoloměje se nachází bývalá fara. Je to patrová budova, postavená na místě starší fary, doložené již 1567.

Dům č. 46 v Přebuzi je jeden z nejstarších objektů v západní části Krušnohoří. Venkovský dům č.46, původně dům č.72 býval zájezdním hostincem. zřejmě z období pozdního baroka, z poloviny 18. století. Takřka unikátně se dochovaly historické konstrukce objektu včetně výplňových prvků. V současné době je dům v rekonstrukci.

Socha Sv. Jana Nepomuckého na náměstí je náhradou za původní sochu, která na stejném místě historicky stávala. Sochu zhotovil sochař Roman Bílek z Vysoké Pece.